Kuntoarviot

Kuntoarviot tehdään pääosin silmämääräisesti tarkastellen puun vaurioita, tunnistaen kääpiä sekä muita puun lahottajia ja tuholaisia, etsitään heikkoja kohtia ja arvioidaan ihmisiin ja ympäristöön kohdistuvia riskejä. Jos epäillään lahovaurioita, voidaan puita tutkia myös mikroporalla.