Muut palvelut

Risujen poiskuljetus ja haketus
Tarvittaessa oksat ja rungot voidaan kuljettaa pois tai hakettaa paikan päällä.

Kantojyrsinnät
Kannot on mahdollista poistaa tarkoitukseen suunnitellulla kantojyrsimellä. Näin kannosta jää jäljelle kuoppa ja kasa purua.

Tonttihakkuut
Puiden kaato rakennustöiden tieltä on helpompaa etukäteen kuin töiden jo alettua. Arvokkaampi puutavara kannattaa myydä metsäteollisuuden käyttöön. Puunmyyntitulot voivat kattaa hakkuusta ja kuljetuksista aiheutuvat kustannukset.